Revidert arbeidsgiver 2023 – 2025

Revidert arbeidsgiver 2023 – 2025

Publiq AS er godkjent som Revidert Arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter. Gjennom ordningen får bedrifter dokumentert sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis. Områder som kontrolleres er ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, HMS, arbeidstid, lønn og sykepenger.

Se mer info på nettsidene til NHO.